INDRETNING


"30-30-40 model"

Designteam koncept

Vi arbejder som et lille team tæt sammen med personale og ledelse både omkring valg af løsning og sammensætter holdet af håndværkere, der hjælper til med at udføre opgaven profesionelt. Vi lægger vægt på funktionelle løsninger uden overraskelser og gøre det inden for aftalt tid og budget. Når det gælder materialeforbrug har vi haft succes med at bruge vores “30-30-40 model” (-se illustration).

KREATIVITET

Vores DNA


Til den fremtidige indretningsløsning af bygninger og udeområder arbejder vi konstant med profesionelle kreative idéer til forslag der ligger langt fra de traditionelle løsninger. Vi finder ind til den kreative nerve og hvad der kan være ønsket med denne indsats. Genanvendelse af tidligere tiders kvalitets møbler der istandsat -med f.eks.nye farver -kan formidle den gode historie til brugere og medarbejdere på stedet.

Designteam skaber positive rum,

både fysiske og mentale.

Formål: At skabe helende rum for borgeren de pårørende og personale

30 %

genbrug

30%

nyindkøb

40 %

skræddersyet 

INDRETNING

Lad os udvikle den gode ide


Designteam har igennem 10 år arbejdet med dette greb på projektstyret design. Vi ser og oplever. at der ligger en kæmpe udfordring i at udvikle gode og enkle idéer med fokus på at skabe indretning med et  mere menneskeligt ansigt.


ÆLDEROMSORG

Værdig alderdom


Et plejecenter skal både fungere som bolig og arbejdsplads. Hjemmeligheden kan fremhæves ved at arrangere boliger i mindre enheder. Målet er at genskabe. et hjemmeligt miljø som giver tryghed og er med til at fremkalde minder som understøtter den enkelte beboers liv og indentitet. Det er tydeligt, at her bor der mennesker.  Alle mennesker har et grundlæggende behov for tryghed og trivsel. Omgivelser er forudsigelige, overskuelige og om muligt genanvendelig genkendelighed. Mange ældreborgere med demens eller Altheimers har brug for fokus for dette for at skabe en god dagligdag. Det er ønsket at demente beboer har brug for mere tryghed for at trives i dagligdagen. Det skal være let at orientere sig visuelt i omgivelserne. Enkelt indretning med en kraftig farvepalette til at kunne skelne tingene fra hinanden. Eller med farvet gangbelysning om natten. Så dette giver en bedre døgnrytme.

Det skal være let at orientere sig visuelt i omgivelserne. Hvis alt synes ens, er det meget svært at orientere sig og skelne ting fra hinanden. Ved at maximere farvekontraster i indretningen kan det understøtte beboernes evne til at orientere sig. Pejlemærker kan for eksempel være være genstande, farver, skilte eller møbler om er placeret, så det er lettere for beboerne at orientere sig i bygningen.


LAD OS SE OM VI ER PÅ TALEFOD


Dialog er et vigtigt værktøj til at opnå et godt resultat. Og det økonomiske aspekt er også vigtigt at tage med i overvejelserne. Det drejer sig ikke bare om at indkøbe en masse ny producerede lamper og møbler til at komme frem til et godt tilfredsstillende resultat. Vi har den holdning -at fordi det er brugt og af ældre dato kan med fordel genbruges. Vi ser frem til at møde Jer med kreative ideer og medspil på at nå hen til det gode resultat.